Předání vysvědčení za 2. pololetí

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Slavnostní předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 pro všechny žáky školy

obrázek bez popisu

V pátek 26. 6. 2020 bude slavnostně ukončeno druhé pololetí školního roku 2019/2020. Důvodem předčasného ukončení školního roku jsou plánované stavební opravy v budově „B“a „C“ základní školy. 

Organizační pokyny

  • Od 7:00 do 7:45 hodin příchod žáků do budovy školy.
  • Žáci, kteří se doposud účastnili pouze distanční výuky, budou do budovy školy vpuštěni až po předložení platného čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění,které nesmí být starší tří dnů. Prohlášení odevzdají před školou správním zaměstnancům. Prohlášení je ke stažení zde.
  • Žáci se shromažďují v rouškách ve svých kmenových třídách za účelem slavnostního předání vysvědčení.
  • Výjimku tvoří žáci 4. B, kteří se shromáždí v 6.třídě, 6. ročník se sejde v učebně přírodopisu a třídy 9. ročníku v tělocvičně ZŠ.
  • V 8:00 hodin proběhne slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně ZŠ.
  • Po předání vysvědčení odchází žáci domů,předpokládané ukončení ceremonie je v 8.40 hod.
  • Pro žáky, kteří se stravují ve ŠJ a navštěvují školní družinu, platí stejný režim jako doposud (omezení počtu žáků na 15 a u žáků 1. stupně neměnnost školních skupin).
  • Oběd bude probíhat podle níže uvedeného rozpisu.

Pozn. Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání na konci druhého pololetí ve všech povinných i volitelných předmětech na vysvědčení se bude řídit vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tuto vyhlášku vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj. 27. dubna 2020. Vyhláška specifikuje postupy při klasifikaci tohoto pololetí.

S pozdravem 

                                                                                                                                                Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň 

Harmonogram vydávání obědů v pátek 26. 6. 2020
9:00 8. školní skupina (ORL)
9:10 7. školní skupina (KOR)
9:20 6. školní skupina (BEI)
9:30 5. školní skupina (GŘE)
9:40 4. školní skupina (VČU, ŠIM) – oddělení ŠD ve 3. třídě
9:55 2. školní skupina (OLB) – oddělení ŠD v 1.B
10:10 3. školní skupina (HUS) – oddělení ŠD ve 2. třídě
10:25 1. školní skupina (KRA) – oddělení ŠD v 1.A
obrázek bez popisu

Žákům děkujeme za usilovnou práci při distanční výuce a jejich rodičům  za spolupráci i trpělivost v tomto nelehkém období.

Všem přejeme báječné prázdniny a zaslouženou pohodovou dovolenou!

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace