POZOR! Vypršel termín pro online přihlášení žáků 1. -5. ročníku k výuce

Vážení rodiče, 

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku základní školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických a nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníku bude i nadále pokračovat distanční výuka. Další informace k provozním a hygienickým podmínkám pohybu dětí a žáků ve škole najdete v přiložených souborech. Děkuji za spolupráci.

S pozdravem 

                                                                                                                                          Mgr. Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti nesmí být starší tří dnů před nástupem dítěte do školy.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace