Pobyt v přírodě

V době od 21. - 23. května 2019 vyrazili žáci třetích a páté třídy na pobyt v přírodě. Paní učitelka Bernardová vybrala nádhernou lokalitu v okolí Bystřice nad Pernštejnem. I přesto, že nám počasí příliš nepřálo, zvládli jsme připravený program úplně celý.

Co jsme tedy všechno prožili? Děti si vyzkoušely své dovednosti na lanových překážkách. Navštívili jsme ekologicky zaměřené Centrum Eden, kde si děti mohly spoustu věcí také interaktivně vyzkoušet. Nechybělo ani závodění. Při něm prokázaly umění domluvit se, zápasit naplno a přijmout výsledky svých výkonů. Vybraly si zajímavé výhry, které sponzorsky darovali rodiče.
Poslední den byl na programu prohlídka hradu Pernštejn, který se dětem velice líbil. Celá třídenní akce se vydařila.

Hana Beinhauerová

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace