Péče o květiny a okrasné rostliny v okolí školy

obrázek bez popisu

Žádáme žáky o pomoc při zalévání květin ve vestibulu školy a okrasných rostlin na záhonech 

v prostranství kolem školy, a to každý čtvrtek od 9.00 hod. pod vedením p. uč. Marie Hulové.

Na pomocníky čeká v září sladká odměna. 

-orl-

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace