Informace pro zákonné zástupce

V případě, že se vrací rodiny z rizikové oblasti s výskytem koronaviru, zákonní zástupci zváží účast svého dítěte ve vyučování, včetně pobytu v družině, na základě konzultace s dětským lékařem.

                                                                                Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace