Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

na základě podané žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání sděluji, že vaše dítě bylo přijato ke vzdělávání v naší škole. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně v příslušné mateřské školce od 13. 5. 2020.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, žádosti o odklad je potřeba dále doložit tyto dokumenty: 

1. doporučující posouzení příslušného školského zařízení (pedagogicko - psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), 

2. doporučující posouzení odborného lékaře (stačí pediatra) nebo klinického psychologa.

 

Další informace pro rodiče budoucích prvňáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami se uskuteční v červnu 2020 v mateřské škole v Raduni. O termínu schůzky vás budeme informovat prostřednictvím pozvánky v příslušné mateřské školce a prostřednictvím webových stránek naší školy. Zákonní zástupci obdrží ve stanovený termín podrobné informace o začátku školního roku 2020/2021, informace k organizaci výuky a potřebného vybavení, které žáci budoucích prvních tříd dostanou, třídní učitelky odpoví na Vaše dotazy. Na další schůzce se děti seznámí se svou paní učitelkou i ostatními spolužáky.

Těšíme se na všechny děti i rodiče. V případě dotazů kontaktujte vedení školy, tel. 553796134.

S přáním krásných jarních dnů a pevného zdraví!

                                                                                                                                   Mgr. Dita Dragonová,  ředitelka ZŠ a MŠ Raduň

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace