Informace k provozu školy do konce roku

Milí žáci a vážení rodiče,

z mimořádných důvodů v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací MŠMT rozhodlo dny 21. prosince a 22. prosince 2020 stanovit pro základní školy, umělecké školy, střední školy, konzervatoře jako volné dny, na které budou navazovat vánoční prázdniny.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Žákům se neposkytuje ve volných dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 školní stravování (obědy budou na tyto dny odhlášeny). Zákonní zástupci mají nárok v tyto dny na ošetřovné, kontaktujte vedení školy (dra@sssopava.cz, zuzana.lindovska@zsams-radun.cz).

Provoz základní školy v Raduni je od pondělí 4. ledna 2021

Zároveň důvodně předpokládáme, že další omezení se budou aplikovat i v následujícím období podle následujícího harmonogramu. Harmonogram podléhá aktuálním hygienickým opatřením a nařízením vlády, proto je nutné sledovat webové stránky.

PREZENČNÍ VÝUKA - osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. - 5. ročník).

ROTAČNÍ (STŘÍDAVÁ VÝUKA) - střídání celých tříd po týdnu od 4. 1. 2021 do odvolání pro žáky 6. – 8. ročníku, pro žáky 9. ročníku platí prezenční výuka.

Prezenční výuka bude probíhat i nadále v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz školní družiny je zahájen od 4. 1. 2021 po ukončení výuky žáků 1. – 3. ročníků ve třídě a ukončen v 16 hodin při zachování homogennosti oddělení. Ranní družina nebude i nadále poskytována.

Podklady pro prezenční a distanční výuku pro 2. stupeň
Týden v kalendáři 1. týden - lichý 2. týden - sudý 3. týden - lichý 4. týden - sudý 5. týden - lichý
Datum od...do... 4.1.- 8. 1. 11. 1. - 15. 1. 18. 1.- 22. 1. 25. 1. - 29. 1. 1. 2.- 5. 2.
Prezenční výuka 8. a 9. ročník 6., 7. a 9. ročník 8. a 9. ročník 6., 7. a 9. ročník 8. a 9. ročník
Distanční výuka 6. a 7. ročník 8. ročník 6. a 7. ročník 8. ročník 6. a 7. ročník

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace