Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021 do odvolání

Milí žáci a vážení rodiče,

z mimořádných důvodů v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací vláda rozhodla, že od 4. 1. 2021 je povolena ve škole pouze přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Nadále platí provozní podmínky základní školy vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2020/2021.

Provoz školní družiny je zahájen po ukončení výuky žáků ve třídě a ukončen v 16 hodin při zachování homogennosti oddělení. Ranní družina nebude i nadále poskytována.

Zařízení školního stravování se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb a vnitřními pravidly školy za předpokladu dodržení všech stanovenými pravidel vzhledem kecovid-19.

Od 4. 1. 2021 mají všichni strávníci 1. a 2. třídy automaticky přihlášené obědy. Ostatní žáci mají obědy odhlášeny. V případě, že nechcete, aby se vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, obědy si odhlaste individuálně, pokud jste tak již neučili. Přihlášení a odhlášení obědů bude možné do 4. 1. 2021 pouze elektronicky, po tomto datu je možné změny provádět také telefonicky 553 796 136.

Připomínáme: Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají možnost odběru obědů ze školní jídelny za dotovanou cenu. Oběd je možné odebrat z rampy školní jídelny od 12:00 hodin do 12:30 hodin. Tato možnost je pouze za předpokladu:

1. že se přihlásíte ke stravování (žakům vzdělávajícím se distančně byly obědy hromadně odhlášeny),

2. zajistíte dva jídlonosiče s označením jména, příjmení žáka a třídy.

Informace k dopravě - MHD Opava

Od pondělí 4. 1. 2021 budou autobusy jezdit dle běžného jízdního řádu. Připomínáme změnu jízdního řádu od 1. 1. 2021 na některých autobusových linkách.

Děkuji, že respektujete stanovená pravidla v této nelehké době. Nastavená pravidla nám pomohou zvládnout toto nelehké období. V případě dotazů, kontaktujte třídního učitele, vedení školy, vedoucí školní jídelny.

Mgr. Dita Dragonová, ředitelka školy

obrázek bez popisu

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace