Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz školní družiny je zahájen po ukončení výuky žáků ve třídě a ukončen v 16 hodin.

Zařízení školního stravování se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb a vnitřními pravidly školy za předpokladu dodržení všech stanovenými pravidel vzhledem ke covid-19. Od 18. 11. 2020 mají všichni strávníci 1. a 2. třídy automaticky přihlášené obědy. V případě, že nechcete, aby se vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, obědy si odhlaste individuálně, pokud jste tak již neučili. 

INFORMACE K DOPRAVĚ - MHD Opava

Od pondělí 23. 11. 2020 budou autobusy jezdit dle běžného jízdního řádu.
  1. do odvolání platí letní jízdní řád (platí pro linky 220, 218)
  2. autobus 220 (Podvihov) - školní autobus nejezdí do Raduně ani z Raduně
  3. autobus 218 z Chvalíkovic: ráno jede autobus pouze v 7:10 minut (autobus 7:20 nejede)
  4. autobus 218 ze zastávky Raduň-škola do Chvalíkovic: 11:59, 12:59, 13:59, 14:44, 15:37 (nejede jediný autobus v 15:11 hodin)

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace