Informace k otevření MŠ a ZŠ

                                                                                                                                                                                      V Raduni 23. 4. 2020
Vážení rodiče,
úvodem tohoto sdělení Vám děkuji za spolupráci. Touto cestou bych vás chtěla informovat o postupech, které plánujeme v souvislosti se znovuotevřením základní školy i mateřských škol. 
Otevření mateřských škol zvažujeme v polovině května 2020 za předpokladu dodržení hygienických podmínek daných ministerstvem zdravotnictví.
 
Účast žáků ve vzdělávání bude nepovinná. Na základě zveřejnění návrhu na uvolnění škol a školských zařízení bude od pondělí 25. května 2020 možná osobní přítomnost žáků prvního stupně ZŠ (1. – 5. ročník) na vzdělávacích aktivitách, a to formou školních skupin.
V průběhu června, pokud to epidemiologická situace dovolí, počítáme také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky druhého stupně ZŠ  (6. – 9. ročník) podle naplánovaného rozvrhu, který bude zveřejněn v aktualitách na webových stránkách školy na konci května 2020. Přednostně budou konzultace na vyšším stupni určeny žákům 9. ročníku.
V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách (termín JPZ by měl být stanoven ministrem školství v polovině května 2020).
Do konce dubna zveřejní MŠMT manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol a školských zařízení. 
Prosím všechny rodiče, aby začátkem května 2020 sledovali aktuality na webových stránkách školy, kde Vám sdělíme všechny podmínky pro přihlášení dětí do mateřských školek a žáků prvního stupně do základní školy. Součástí těchto informací bude i online odkaz k přihlášení dětí a žáků ke vzdělávání.
S pozdravem a přáním pěkných jarních dnů a pevného zdraví 
                                                                                                                                         Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň
 

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace