Distanční výuka pro všechny žáky školy od středy 14.10. 2020

obrázek bez popisu

Vážení rodiče, 

na základě vládního nařízení se zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně ve škole, včetně školní družiny, a to od středy 14. 10. 2020 do odvolání (minimálně do 1. 11. 2020).

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají možnost odběru obědů ze školní jídelny za dotovanou cenu.

Oběd je možné odebrat z rampy školní jídelny od 12:00 hodin do 12:30 hodin.

Tato možnost je pouze za předpokladu: 

1. že se přihlásíte ke stravování (žakům vzdělávajícím se distančně byly obědy hromadně odhlášeny)

2. zajistíte dva jídlonosiče s označením jména, příjmení žáka a třídy

Sledujte prosím pravidelně webové stránky, informace k distanční výuce obdržíte od třídních učitelů, seznamte se s pravidly distančního vzdělávání.

Žáci 2. stupně mají veškeré informace k výuce na dálku na webových stránkách školy.

Provoz MŠ je v této době beze změny.

Děkujeme Vám za vstřícnost, trpělivost a spolupráci v této nelehké době.

V Raduni 13. 10. 2020  

                                                                         Mgr. Dita Dragonová, ředitelka školy

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace