Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace