Zahájení školního roku 2023/2024

obrázek bez popisu

Zahájení nového školního roku 2023/2024 je stanoveno na pondělí 4. září 2023 v 7: 45 hodin v kmenových třídách. Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v 8:00 hodin v tělocvičně. Předpokládané ukončení vyučování v tento den bude asi v 9 hodin. Parkování je možné pouze na parkovišti pod zámkem v blízkosti školy.

Školní družina bude plně v provozu od pondělí 4. září 2023 v čase od 6:15 hodin do 16:30 hodin. Tento den budou všechny děti bez oběda ve školní jídelně.

Zápisní lístky do školní družiny budou dětem rozdány ve pondělí 4. září 2023. Do odevzdání vyplněného lístku zákonnými zástupci budou děti uvolněny ze školní družiny pouze na základě písemného souhlasu rodičů s uvedením data a času odchodu dítěte. Žádáme rodiče, aby zápisové lístky vyplnili do druhého dne, tj. do úterý 5. září 2023 a odevzdali je vedoucí školní družiny paní Pavle Benatzké.


Školní stravování: stravování žáků školy je zajištěno od úterý 5. září 2023.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace