7. ročník - E. Olbrechtová

Kontakt na učitelé, kteří vyučují v 7. třídě: 

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Olbrechtová: eliska.olbrechtova@zsams-radun.cz

 • Český jazyk a literatura - PaedDr. Vanda Salzmannová: vanda.salzmannova@zsams-radun.cz 
 • Anglický jazyk - Mgr. Monika Buchtelová: monika.vagnerova@zsams-radun.cz 
                              Mgr. Michaela Orlíková: michaela.orlikova@zsams-radun.cz 
 • Ruský jazyk - Mgr. Olga Kolářová: olga.kolarova@zsams-radun.cz
                        Mgr. Eliška Olbrechtová: eliska.olbrechtova@zsams-radun.cz 
 • Matematika - Mgr. Zuzana Lindovská: zuzana.lindovska@zsams-radun.cz 
 • Fyzika - Mgr. David Brhel: david.brhel@zsams-radun.cz
 • Přírodopis - RNDr. Ivana Ježková: ivana.jezkova@zsams-radun.cz 
 • Zeměpis - Mgr. Dita Dragonová: dita.dragonova@zsams-radun.cz 
 • Dějepis - PaedDr. Vanda Salzmannová: vanda.salzmannova@zsams-radun.cz 
 • Výchova k občanství a ke zdraví - Mgr. Eliška Olbrechtová: eliska.olbrechtova@zsams-radun.cz

Povinné distanční vzdělávání

začíná v úterý 19. 10. 2021 podle stálého rozvrhu hodin třídy v 7:45 hodin v prostředí TEAMS. Všechny vyučovací hodiny probíhají online, kromě hodin TV, VV, PČ, HV (v rozvrhu vyznačeno šedě). Pro tyto předměty budou zveřejněna zadání k vyplnění v prostředí Teams. 

UPŘESNĚNÍ K ROZVRHU: 

RJ 

 • karanténa - online hodiny - p. uč. Olbrechtová
 • prezenční hodiny - p. uč. Kolářová

TV, HV, PČ 

 • karanténa - nevyučuje se online, v prostředí Teams budou zveřejněna zadání k vypracování
 • prezenční hodiny - výuka probíhá, učí se dle jednotného rozvrhu, viz obrázek vpravo

VV

 • nevyučuje se online ani prezenčně, v prostředí Teams budou zveřejněna zadání k vypracování

Rozvrh hodin - karanténa

Rozvrh hodin - prezenční výuka