Lovci perel - ocenění ve čtenářské soutěži pro 5. ročník

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Žáci 4. ročníku se ve školním roce 2020/2021 zúčastnili pod vedením třídní učitelky Michaely Orlíkové celoročního projektu „Lovci perel“. Jedná se o osvědčený projekt pro děti, kterého se v naší republice účastní 276 knihoven, 134 škol a 4 867 čtenářů. Projekt umožňuje jednoduše a srozumitelně vést malé čtenáře k objevování knížek. Děti jsou motivovány k četbě, učí se pracovat s textem a informacemi a především tráví smysluplně čas. 

V knihovně se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou. Čtenáři po výběru knihy obdrží pracovní list s otázkami. Cílem hry je přečíst knihu a odpovědět na otázky související s jejím obsahem, což podporuje čtení s porozuměním a umožňuje dětem objevit nové pěkné knížky. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář perlu tzv. „perlorodku“ a tvoří tak náhrdelník.

Naše třída se čtenářského projektu účastnila jak v rámci třídy, tak v rámci školy v Okresní knihovně Petra Bezruče v Opavě. Ráda bych ocenila výbornou spolupráci s pobočkou v Kateřinkách, která námi v době lockdownu maximálně vycházela vstříc a připravovala nám požadované knihy pravidelně k odběru. Děti tak mohly být po celou dobu systematicky podporovány v zájmu o knížky. 

V rámci třídy se soutěže účastnilo 30 čtenářů 4. třídy a společně přečetli za období uplynulého školního roku 155 knih. Nejvíce perlorodek získaly čtenářky Nella Strnadlová za 33 knih a Barbora Kucharčíková za 24 přečtených knih. Jako třída, která se ve složité koronavirové době jako jediná účastnila s velkým nasazením tohoto čtenářského projektu, jsme byli dne 23. září 2021 pozváni do Knihovny Petra Bezruče v Opavě na besedu se spisovatelkou dětských knih Ivanou Peroutkovou. Jako odměnu jsme si odnesli získané perly, od paní spisovatelky knižní dar a velkou chuť číst dál.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Michaela Orlíková

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace