Vysvědčení je rozdáno

V pátek 26. 6. 2020 jsme se sešli téměř  všichni v tělocvičně, abychom společně slavnostně zhodnotili a ukončili naši práci ve 2. pololetí  tohoto školního roku. Šlo o období náročné a pro všechny nové. 

11. března 2020 vláda uzavřela školy, takže učitelé začali žáky vzdělávat distančně, a to prostřednictvím online hodin či pomocí elektronického odesílání, vyhodnocování a konzultování splněné práce. Většina žáků pracovala velmi svědomitě, a tak výsledky jejich práce a přístup k plnění zadaných úkolů byly na vysvědčení kladně ohodnoceny. Někteří žáci však pracovali s rezervami a právě ti by si měli během prázdnin zameškané učivo doplnit a nastudovat, aby mohli v září plynule navázat na další vzdělávání.

Gratulujeme žákům 9. ročníků, kteří úspěšně vykonali v jediném odloženém termínu přijímací zkoušky a byli přijati na jimi vybrané školy. 

Učitelům i žákům velmi děkujeme za práci v tomto  složitém "korona" období. 

Rodičům děkujeme za spolupráci při domácím vzdělávání a všem přejeme pohodově strávené prázdniny a dovolené!

-orl-

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace