Ceny stravného k 1. 9. 2020

Mateřská školka


strávníci do 6 let přesnídávka 9,- Kč  
  oběd 20,- Kč  
  svačina 9,- Kč celkem 38,-Kč
strávníci do 7 let přesnídávka 10,- Kč  
  oběd 20,- Kč  
  svačina 10,- Kč celkem 40,-Kč
strávníci do 6 let polodenní přesnídávka 9,- Kč  
  oběd 20,- Kč celkem 29,-Kč
strávníci do 7 let polodenní přesnídávka 10,- Kč  
  oběd 20,- Kč celkem 30,-Kč

Základní škola


strávníci 1.- 4. třída, 6 - 10 let 28,- Kč
strávníci 11 - 14 let 30,- Kč
strávníci nad 15 let 32,- Kč
zaměstnanci ZŠ 35,- Kč
cizí strávníci 85,- Kč