Ceny stravného k 1. 6. 2022

Mateřská školka


strávníci do 6 let přesnídávka 11,- Kč  
  oběd 21,- Kč  
  svačina 11,- Kč celkem 43,-Kč
strávníci do 7 let přesnídávka 12,- Kč  
  oběd 21,- Kč  
  svačina 12,- Kč celkem 45,-Kč
strávníci do 6 let polodenní přesnídávka 11,- Kč  
  oběd 21,- Kč celkem 32,-Kč
strávníci do 7 let polodenní přesnídávka 12,- Kč  
  oběd 21,- Kč celkem 33,-Kč

Základní škola


strávníci 1.- 4. třída, 6 - 10 let 33,- Kč
strávníci 11 - 14 let 35,- Kč
strávníci nad 15 let 37,- Kč
zaměstnanci ZŠ 40,- Kč
cizí strávníci 100,- Kč

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace