Zápis dětí do 1. třídy

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníku Základní školy v Raduni děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky. Při splnění stanovených podmínek mohou být zapsány také děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy v Raduni pro školní rok 2023/2024 činí 50 žáků.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 bude probíhat v pátek 14. 4. 2023 (od 13:30 do 17:00) a v sobotu 15. 4. 2023 (od 09:00 do 11:00).

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (popř. Žádost o odklad povinné školní docházky), kterou zákonný zástupce vyplní v den zápisu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní pojišťovny

V případě odkladu povinné školní docházky je dále potřeba doložit:

 • Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Průběh zápisu do 1. ročníku:

 1. Zákonný zástupce přicházející s dítětem do školy k zápisu se zapíše do prezenční listiny v učebně polytechnické výchovy ve II. podlaží budovy.
 2. Na vyzvání pedagoga odchází zákonný zástupce s dítětem do třídy, kde pověřený pedagog formou pohovoru bude sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.
  Zákonný zástupce v dané třídě vyplní Žádost k přijetí dítěte do 1. ročníku (popř. Žádost o odklad povinné školní docházky). Pedagog zákonnému zástupci přidělí registrační číslo. Po ukončených aktivitách dítěte budou mít rodiče možnost pohovořit s pedagogem.
 3. Zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím přiděleného registračního čísla o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů na webových stránkách a vyvěšením u hlavního vchodu do budovy školy. Doporučujeme sledovat webové stránky školy.
 4. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky se nezasílá, bude ode dne 2. 5. 2023 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy v pracovní dny od 13:00 do 15:30 hodin.


V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese dra@sssopava.cz nebo na telefonním
čísle 553 796 134.

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace