Školní rok 2021/2022 byl slavnostně zahájen

Dnešním dnem nastal počátek nového školního roku 2021/2022. Z důvodu hygienických opatření bylo dnešní slavnostní zahájení rozděleno na dvě etapy.  V první části dnešního dopoledne žáci nižšího stupně společně se starosty obcí Raduně, Vršovic, Chvalíkovic a Podvihova spolu s hosty přivítali potleskem prvňáčky. Tento školní rok je pro tyto žáky jistě ten nejslavnostnější, ale také je zároveň velmi důležitý pro žáky devátého ročníku, které na jaře čekají jednotné přijímací zkoušky. 

Paní ředitelka při projevu obeznámila přítomné s pracemi, které o prázdninách ve škole proběhly a přivítala v učitelském sboru nového pedagoga a v kolektivu školy také nového pana školníka.

Věříme, že jsme úspěšně vyšlápli do nového školního roku a přejeme všem hodně úspěchů, spokojenosti, pohody a hlavně pevné zdraví.