Beseda pro rodiče - šikana a kyberšikana, 9. 3. 2023

obrázek bez popisu

Vážení rodiče,

dne 9. 3. 2023 se od 16 hodin uskuteční na naší škole v rámci prevence rizikových projevů chováni beseda pro rodiče na téma Šikana a kyberšikana. Besedu povede ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava Bc. Tomáš Velička, který dlouhodobě se svým týmem na naší škole zajišťuje a realizuje řadu preventivních programů.

Obsahem besedy budou informace o tom, co je a co není šikana, proč se některé děti stávají oběťmi a některé agresory, vývojová stádia šikany, psychická, fyzická a kybernetická šikana, možnosti předcházení těmto jevům, možnosti rodičů v prevenci a řešení šikany. Předpokládaný rozsah besedy je 90 minut.

Vzhledem k dlouholeté praxi a zkušenostem lektora v dané oblasti bude prostor na dotazy.

Prosíme o informaci, zda se besedy zúčastníte, či nikoli na odkazu níže.

ODKAZ: https://forms.office.com/e/5sa91ET8jC

Děkujeme za spolupráci.


V krátké době se uskuteční v naší škole ještě další beseda na téma Děti a internet (obsah: rizika sociálních sítí, chyby v elektronické komunikaci, sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus, možné řešení, prevence, Family Link, E-bezpečí, rozsah: 90 minut). O termínu Vás budeme opět včas informovat.


Školní metodik prevence Ivana Seidlová

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace